Home

Tinh hoa chân truyền - Đạt ma chân kinh bí pháp

Email In PDF

Tinh hoa chân truyền - Đạt ma chân kinh bí pháp

Bản quyền của Trung tâm khí công và thiền Việt thuộc môn phái Thăng Long Võ Đạo Việt Nam ( nay là môn phái Thăng Long Võ Đạo Quốc Tế )

ĐẠT MA CHÂN KINH BÍ PHÁP

( gồm 48 tuyệt kỹ ) của Tổ Bồ Đề Đạt Ma

 

I - Phần 1 : Khai mở kình khí ( gồm 5 tuyệt kỹ )

 1. Án kình
 2. Rung kình
 3. Vẩy kình
 4. Thoát kình
 5. Thông kình

II - Phần 2 : Hoạt khí đạt ma ( gồm 7 tuyệt kỹ )

 1. Hoạt khí đan điền
 2. Hoạt khí chu thiên thuộc nhâm mạch
 3. Hoạt khí chu thiên thuộc đốc mạch
 4. Hoat khí thượng đan ( tâm, phế )
 5. Hoạt khí hạ đan ( mệnh môn, 2 thận )
 6. Hoạt khí thiên địa ( hợp nhất thượng - hạ đan )
 7. Rung chấn càn khôn

III - Phần 3 : Đạt ma chân pháp ( gồm 18 tuyệt kỹ )

 1. Bốc chỉ công
 2. Án địa công
 3. Đối chưởng công
 4. Thiên cân công
 5. Quan tiết công
 6. Lao cung công
 7. Mỹ nhân chiếu kính
 8. Lưỡng thủ kình thiên
 9. Xuyên địa tầm long
 10. Đỉnh thiên lập địa
 11. Thập chỉ tương chí
 12. Lưỡng long chầu nguyệt
 13. Thượng hạ đế khí
 14. Tả hữu thương quyền
 15. Thượng hạ thông khí
 16. Tả hữu thông khí
 17. Thuỷ trung bao nguyệt
 18. Hư không bàn toạ

IV - Phần 4 : Kim cang pháp thân ( gồm 17 tuyệt kỹ )

A - Nội công vận khí ( gồm 10 tuyệt kỹ )

 1. Vận công hổ kình công
 2. Vận công song long thập chỉ công
 3. Vận công lưỡng long thập chỉ công
 4. Vận công la hán công
 5. Vận công thái dương công
 6. Vận công thiết chưởng công
 7. Vận công liên hoa thiết chưởng công
 8. Vận công sát thích công
 9. Vận công đối chưởng công
 10. Phật tử công ( công phu An trụ tâm )

B - Ngạch công ( gồm 7 tuyệt kỹ )

 1. Kim cang toạ công bảo pháp 1
 2. Kim cang toạ công bảo pháp 2
 3. Kim cang toạ công bảo pháp 3
 4. Kim cang toạ công bảo pháp 4
 5. Kim cang toạ công bảo pháp 5
 6. Kim cang toạ công bảo pháp 6
 7. Kim cang ngoạ công bảo pháp 7

 

Thăng Long Võ Đạo

Sample image Hội tụ tinh hoa của nền võ thuật cổ truyền Kinh Bắc cùng với sự trải nghiệm trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Sáng tổ Võ sư Nguyễn Văn Nhân, Thăng Long Võ Đạo đang từng ngày xứng đáng với chữ "Rồng bay" đem tinh túy Khí công và Võ học ra giúp đời

BQT Website

Địa chỉ: Số nhà 179 Ngõ Hồng Mai - Hai Bà Trưng - HN
Điện Thoại: 0904801133-(84) 904801133 04 38636066-(844) 38636066
Mail to : thanglongvodao@gmail.com
Website: www.thanglongvodao.com